Krageholm Drifts AB

Krageholm, drivs kreaturslöst med en vad avser skördetiden en stor spridning som normalt börjar med rödsvingelskörd i slutet av juli. Vi använder stallgödsel i växtföljden då vi köper in hönsgödsel från Blenta AB.  Vi försöker att lägga den till grödan innan sockerbetorna.

Växtodlingen är certifierad enligt kriterier från IP Sigill.

 

Den anställda personalen består av en arbetsledare samt 3 maskinförare.
 

Arealen som vi brukar är ca. 730 ha. och det kommer under 2023 ha följande uppdelning:

Krageholm Drifts AB

Höstkorn

65

Höstvete

199

Höstraps

43

Sockerbetor

52

Frövall (flerårig)

92

Konservärtor

45

Oljelin

58

Vårkorn

64

Rödklöver

18

Åkerböna EKO

31

Rödklöver EKO

30