Krageholm

I början på vintern 2013 påbörjades installationen av solcellsanläggningen på det stödra kostallets plåttak. Anläggningen var i drift för fösta gången den 22 mars och producerar idag milöjvänlig el till gården och eventuellt överskott säljs till marknaden.


Under 2018 så installerades ytterliggare paneler på det norra taket med effektivare paneler av typ monokristalina kiselplattor.


Totalt kommer de båda taken att årligen producera 220.000 kWh, vilket motsvarar den årliga konsumtionen på gården och tillhörande hyresobjekt, inventarier och ekonomibyggnader.


Projekteringen och installationen av den tekniska utrustningen m.m. utfördes av NordicSolar.


Grävning till kabeldragningen och montering av paneler utfördes till största del av manskapet på gården. Till stor hjälp var vår gamla brandbil, som gjorde monteringsarbetet med panelerna väldigt smidigt.

 

Till höger återges realtidsproduktionen av solel samt den faktiska solinstrålningen. Det ger också en utmärk indikation på hur bra vädret är på Krageholm just nu eller för ett tidigare datum.

Energi