Krageholm
Krageholm slott

Krageholm slott

Slottet belägget 8 km norr om Ystad och är I dess nuvarande stil från 1720-talet. Slottet visas för större eller mindre sällskap efter överenskommelse. Läs mer ...

Hyresobjekt på Krageholm

På Krageholm finns mer än 15 st. hyresfastigheter som förvaltas av godset. Under sektionen Bostäder finns dessa beskrivna och också om de är tillgängliga för hyra eller köp.

Läs mer ...

Boststäder

Plöjning på Krageholm

Krageholm Drifts AB ansvarar för jordbruksdriften på godset. Den har som ansvar att bruka de cirka 730 hektar åkermark som finns på ägorna och har idag 4 heltidsanställda. Läs mer ...

Krageholm Drifts AB

Jakt på Krageholm

I skogarna söder och väster om Krageholmssjön kan mindre grupper jägare erbjudas vakjakt på vildsvin och dovhjort. På de öppna markerna runt sjön finns även  möjlighet till fågeljakt efter fasan och rapphöna. Läs mer ...

Jakt

Hyresobjekt på Krageholm

Den nyligen installerade solcellsanläggningen på gamla kostallet är ett första steg mot att producera den el gården konsumerar på ett milljöfördelaktigt sätt. Läs mer ...

Energi

Aktuellt